Wie zijn we? | Historiek ELECTRO CORBEELS

01/05/1945:
Oprichting van de eenmanszaak René Corbeels, gevestigd in Kessel-lo. Hoofdactiviteiten: auto-moto-elektriek.

4/10/1955:
Er wordt meer focus gelegd op elektriciteit en de eerste werknemers worden in dienst genomen.

1963:
Zoon Julien Corbeels komt 8 jaar later mee in de zaak als helper.
In die jaren ’60 wordt er niet alleen in de particuliere sector gewerkt, maar ook de openbare sector wordt aan het werkdomein toegevoegd. De vestiging wordt ook verplaatst van Kessel-Lo naar Wilsele.

01/07/1968:
Zoon Julien Corbeels zet de onderneming verder. Door zich verder toe te leggen op de openbare aanbestedingen groeit de firma tot een personeelsbestand van +/- 12 personen.

1973:
Door de expansieve groei van het bedrijf wordt er een pand gekocht aan de Vaartkom in Leuven.

01/12/1981:
Dochter Fanny Corbeels versterkt het team. Zij neemt de eerste jaren vooral de administratieve kant voor haar rekening.

01/01/1990:
De eenmanszaak wordt omgevormd tot een NV. Ook krijgt dochter Fanny naast de administratieve taken ook de technische opvolging voor haar rekening.

1996:
Fanny Corbeels wordt benoemd tot bijkomend gedelegeerd bestuurder.

1999:
De onderneming blijft groeien. Hierdoor wordt ze versterkt door het in dienst nemen van twee technische medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de projectopvolging.

De daaropvolgende jaren groeit de onderneming verder uit tot een KMO met een 30-tal technici.

01/09/2002:
Julien Corbeels ontslag als gedelegeerd bestuurder.

01/08/2005:
Dave Coenen vervoegt, als 4de generatie, de onderneming.

01/09/2005:
Aankoop van een pand in Holsbeek. Dit is tot op heden de vestiging van waaruit we werken.

02/04/2012:
Alex Coenen vervoegt de onderneming als bestuurder.

01/10/2013:
Ellen Coenen vervoegt, als 4de generatie, de onderneming.

01/05/2015:
ELECTRO CORBEELS bestaat 70 jaar.

01/05/2020:
ELECTRO CORBEELS bestaat 75 jaar.

01/01/2024:
Dave Coenen en Ellen Coenen worden benoemd als bestuurder.

Alex Coenen

Bestuurder


Fanny Corbeels

Afgevaardigd Bestuurder


Dave Coenen

Bestuurder


Ellen Coenen

Bestuurder


Fanny Corbeels

Afgevaardigd Bestuurder


Alex Coenen

Bestuurder


Dave Coenen

Bestuurder


Ellen Coenen

Bestuurder